Zakres oferowanych usług:

1. Wady postawy: skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa)
- wady stóp:  płaskostopie, stopa płasko-koślawa.
2.  Rehabilitacja niemowląt
Zaburzenia napięcia mięśniowego w wieku niemowlęcym:
- asymetria ułożeniowa
- wcześniactwo
- wady genetyczne ( Zespół Downa, MPDz, itp.)
- dzieci z około porodowym uszkodzeniem splotu barkowego
3. Neurologopeda/ logopeda
- Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową (dyslalia, alalia prolongata, oligofazja, opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych, dysleksja rozwojowa, autyzm);
- Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych (wczesna interwencja logopedyczna, dysglozja, niepłynność mówienia, dyzartria);
- Zaburzenia mowy związane z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych.
4. Integracja sensomotorycznej „SI”
- diagnoza Integracji Sensorycznej (2-3 spotkania po ok. 1 h)
- terapia SI małego dziecka (ćwiczenia indywidualne)
5. Fizjoterapia dzieci i dorosłych
- Prądy diadynamiczne
- Prądy interferencyjne
- Prądy impulsowe średniej częstotliwości (stymulacje przy porażeniach wiotkich, prądy impulsowe do zabiegów tonolizy)
- Prądy Tens
- Prądy Kotza
- Prądy Trauperta
- Prądy Faradyczne
- Prądy Galwaniczne
- Terapia ultradźwiękowa
- Terapia laserowa
6. Kinesiologi taping (plastrowanie dynamiczne dorosłych i dzieci)
7. Badanie pedologiczne dzieci i dorosłych stup (sugerowany wiek od 3- 4 roku życia)
- ocena stup pedoskopem.
8. Weronika Shaborne
9. Terapia Metodą Bobatch dla pacjentów z problemem neurologicznym.
10. Masaż leczniczy

Kontakt

"STAŚ" Centrum Rehabilitacji i Wspierania  Rozwoju Dziecka
ul. Strzelce 81
24-150 Nałęczów

e-mail: jusiakm@o2.pl
tel. kom.: 514 424 545